Archiwa kategorii: Techniki harcerskie

Symbolika

Symbolika Krzyż HarcerskiLilijka Harcerska Krzyż Harcerski Projekt krzyża opracował w 1912 roku ks. Kazimierz Lutosławski, jako odznakę nielegalnie działającej w Warszawie Naczelnej Komendy Skautowej. Powstałe po listopadzie 1918 roku Ministerstwo Spraw Wojskowyc …

Stopnie

Stopnie harcerskie: Oznaczenia stopni harcerzy znajdują się na Krzyżu Harcerskim: młodzik – krzyż oksydowany wywiadowca – krzyż ze srebrną lilijką ćwik – krzyż ze złotą lilijką Harcerz Orli – krzyż ze złotą lilijką i złotym kręgiem …

Prawo i Przyrzeczenie

Przyrzeczenie harcerskie Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym prawu harcerskiemu.   Prawo harcerskie Harcerz służy Bogu i Polsce sumienie spełnia swoje obowiązki. Na słowie harcerza …

Funkcje

Oznaczenia funkcji w ZHR   1. Funkcję pełnione w Związku oznaczone są przy pomocy sznurów funkcyjnych 2. Funkcję pełnione w Organizacji Harcerzy oznacza się w następujący sposób: w drużynie: drużynowy – sznur granatowy noszony spod ramienia przyboczny …

Terenoznawstwo

Wyznaczanie stron świata W tym dziale dowiesz się jak wyznaczyć strony świata za pomocą przedmiotów terenowych i nie tylko Mrowisko jest bardziej spadziste do północy. Pień ściętego drzewa. Słoje roczne zaciskają się ku północy. Mech Mech porasta północną …