Funkcje

Oznaczenia funkcji w ZHR

 

1. Funkcję pełnione w Związku oznaczone są przy pomocy sznurów funkcyjnych

2. Funkcję pełnione w Organizacji Harcerzy oznacza się w następujący sposób:

 • w drużynie:
  • drużynowy – sznur granatowy noszony spod ramienia
  • przyboczny – sznur zielony noszony spod ramienia
  • zastępowy – sznur brązowy noszony spod ramienia
 • w hufcu – sznury w kolorze srebrnym:
  • hufcowy – sznur noszony z ramienia
  • zastępca hufcowego – sznur noszony spod ramienia
  • członkowie komendy hufca – sznur noszony spod kołnierza
 • w chorągwi – sznury w kolorze złotym:
  • komendant chorągwi – sznur noszony z ramienia
  • zastępca komendanta chorągwi – sznur noszony spod ramienia
  • członkowie komendy chorągwi – sznur noszony spod kołnierza
 • w Głównej Kwaterze – sznury skórzane:
  • Naczelnik Harcerzy – sznur noszony z ramienia
  • zastępca Naczelnika Harcerzy – sznur noszony spod ramienia
  • członkowie Głównej Kwatery Harcerzy – sznur noszony spod kołnierza
 • Szczepowy – sznur granatowy noszony z ramienia
 • Kapelan harcerski – sznur fioletowy noszony spod ramienia

 

3. Funkcję oraz członkostwo we władzach naczelnych oznacza się w następujący sposób:

 • w Naczelnictwie – sznury w kolorze białym, pleciony:
  • Przewodniczący ZHR – sznur noszony z ramienia
  • wiceprzewodniczący – sznur noszony spod ramienia
  • pozostali członkowie – sznur noszony spod kołnierza
 • w Radzie Naczelnej – biały suwak noszony na sznurze oznaczającym funkcję podstawową.
 • w Komisji Rewizyjnej Związku – sznury w kolorze białym, plecione z amarantowym suwakiem:
  • przewodniczący – sznur noszony z ramienia
  • wiceprzewodniczący – sznur noszony spod ramienia
  • pozostali członkowie – sznur noszony spod kołnierza
 • w Sądzie Harcerskim – sznury w kolorze białym, plecione z zielonym suwakiem:
  • prezes – sznur noszony z ramienia
  • wiceprezes – sznur noszony spod ramienia
  • pozostali członkowie – sznur noszony spod kołnierza
 • Przewodniczący Rady Duszpasterskiej Związku – sznur fioletowy noszony z ramienia
 • w Zarządzie Okręgu – sznur w kolorze białym, gładki:
  • przewodniczący – sznur noszony z ramienia
  • wiceprzewodniczący – sznur noszony spod ramienia
  • pozostali członkowie – sznur noszony spod kołnierza
 • w Komisji Rewizyjnej Okręgu – sznury w kolorze białym, gładki z amarantowym suwakiem:
  • przewodniczący – sznur noszony z ramienia
  • wiceprzewodniczący – sznur noszony spod ramienia
  • pozostali członkowie – sznur noszony spod kołnierza

 

4. W przypadku pełnienia jednocześnie kilku funkcji na mundurze jest oznaczenie funkcji najwyższego szczebla.

Powyższy tekst jest wyciągiem z Regulaminu symboli, odznak i odznaczeń (zatwierdzony przez Naczelnictwo ZHR uchwałą z dnia 27.08.1994 roku) § 13.