Szyfrowanie

Gaderypoluki

Piszemy tekst, a jeśli napotkamy literkę którąś z poniższego wykazu to zamieniamy ją na literkę stojącą obok. Np. literkę g zamieniamy na a, natomiast literkę p zamieniamy na o, itd.

GA | DE | RY | PO | LU | KI

 

Przykład:
Przed zaszyfrowaniem: Robert Baden Powell
Po zaszyfrowaniu: Epbret Bgyrn Opwruu


Kuloperyzagi

Dokładnie tak jak wyżej tylko, że zamienia się inne literki.

KU | LO | PE | RY | ZA | GI

 

Przykład:
Przed zaszyfrowaniem: Robert Baden Powell
Po zaszyfrowaniu: Ylbpyt Bzdpn Elwpoo