Drużynowi

Poczet Drużynowych 1BDH

„Spałem i śniłem, że życie jest ra­dością. Obudziłem się i zo­baczyłem, że życie jest służbą. Zacząłem służyć i zo­baczyłem, że służba jest szczęściem.”

Pierwszy Drużynowy:

Marian Antonik – od 1981 do 1992

Drugi Drużynowy:

Marcin Chrobak – od 1992 do 1993

Trzeci Drużynowy:

Bartłomiej Wątroba – od 1993 do 1995

Czwarty Drużynowy:

Jurand Szweda – od 1995 do 1997

Piąty Drużynowy:

Patryk Polański – od 1997 do 2001

Szósty Drużynowy:

Krzysztof  Łysoń – od 2001 do 2003

Siódmy Drużynowy:

Dariusz  Łysoń – od 2003 do 2007

Ósmy Drużynowy:

Mateusz Jekiełek – od 2007 do 2009

 Dziewiąty Drużynowy:

Marcin Krogulski – od 2009 do 2011

Dziesiąty Drużynowy:

Sławomir Żołnierczyk – od 2011 do 2012

Jedenasty Drużynowy:

Konrad Nycz – od 2012 do 2014

Dwunasty Drużynowy:

Błażej Nycz – od 2014 do 2018

Trzynasty Drużynowy:

Paweł Kanik – od 2018 do teraz